Český pohár 2010 - propozice

 

SYSTÉM ČP:

Všechny turnaje zařazené do Českého poháru (dále ČP) se započítávají do hodnocení ČP podle nového bodování. Počet bodů je stanoven podle výsledku hráče, kategorie turnaje a počtu účastníků.

Do konečného hodnocení ČP je každému hráči započítáno maximálně 6 nejlepších bodových zisků.

Kriteria určení pořadí:

  1. vyšší bodový zisk (započítává se maximálně 6 turnajů)
  2. nejvyšší jednotlivý bodový zisk (dále druhý nejvyšší bodový zisk atd.)
  3. vyšší celkový bodový zisk ze všech sehraných turnajů

 

TURNAJE:

KATEGORIE „A“:

Přihlášky k organizaci turnajů kategorie „A“ podávají pořadatelé nejpozději do 31.ledna 2010 řídícímu výboru SMSHSK. Z podaných přihlášek určí řídící výbor SMSHSK maximálně 4 turnaje této kategorie. V polovině února 2010 řídící výbor SMSHSK oficiálně vyhlásí termíny a místa konání turnajů kategorie „A“. Podrobné propozice jsou rozeslány členům SMSHSK cca 2 týdny před turnajem.

Pořadatel turnaje uhradí nejpozději dva týdny před turnajem registrační poplatek 500 Kč . Pořadatel věnuje minimálně: poháry pro tři nejlepší, poháry pro vítěze kategorií junioři a ženy. Startovné je stanoveno na 50 Kč. Minimální počet účastníků je 16. Není-li dosaženo minimálního počtu hráčů, je turnaj do výsledků započítán bodově jako turnaj kategorie „B“ (registrační poplatky, startovné a povinně udělované poháry se nemění).

KATEGORIE „B“:

Turnaje kategorie „B“ vyhlašuje průběžně řídící výbor SMSHSK, případně členové SMSHSK po dohodě s řídícím výborem. Turnaj musí být vyhlášen a propozice členům SMSHSK rozeslány nejpozději 2 týdny před termínem.

Není-li pořadatelem turnaje přímo SMSHSK, uhradí pořádají subjekt nejpozději 14 dnů předem registrační poplatek 200 Kč. Pořadatel udělí minimálně: pohár pro celkového vítěze turnaje. Startovné určuje pořadatel do max. výše 50 Kč. Turnaj je do ČP započítán při minimálním počtu pěti účastníků. Není-li dosaženo minimální počtu hráčů, není turnaj do výsledků ČP započítán (registrační poplatek se nevrací, zaplacené startovné se vrací v plné výši).

 

TURNAJOVÉ SYSTÉMY:

Turnajový systém je ad hoc určen pro každý jednotlivý turnaj ČP pověřeným zástupcem SMSHSK podle počtu účastníků, hracích stolů a vymezeného času. Jednotlivé zápasy se hrají na 3 minuty hrubého času. Play-off série se zpravidla hrají na dvě vítězná utkání. 

 

TERMÍNY:

ČP 2010 probíhá od 01.01.2010 do 14.11.2010. Jako termíny jsou přednostně vybírány víkendové a sváteční dny, příp. odpolední a večerní hodiny všedních dnů. 

 

KATEGORIE:

Turnaje ČP jsou obecně otevřeny všech hráčům a hráčkám. Na turnajích ČP startují všechny kategorie hráčů společně. V celkovém hodnocení ČP jsou pak vyhlášeny tyto kategorie:

  • MUŽI – hráči nad 18 let (ročník 1992 a starší)
  • JUNIOŘI – hráči do 18 let (ročník 1993 a mladší)
  • ŽENY – hráčky bez rozdílu věku

 

HRACÍ STOLY:

Hraje se na táhlových stolních hokejích vyráběných firmou Chemoplast.

 

PŘIHLÁŠKY DO ČP:

Do systému ČP je hráč zařazen po úhradě členského příspěvku SMSHSK (pro rok 2010 – 10 Kč). Podmínky pro přihlášení do jednotlivých turnajů (startovné, termín a způsob přihlášení, ...) jsou specifikovány v propozicích jednotlivých turnajů.

 

ROZESÍLÁNÍ INFORMACÍ:

Po úhradě členského příspěvku jsou informace o akcích SMSHSK (vyhlášení turnajů, výsledky apod.) zasílány elektronickou poštou.


Cestování a ubytování, E-shopy, PC, Služby, Zábava a volný čas, Spolupracujeme: Gravegame.net, Bluestudio.cz, Mye-shop.eu